Zaufało nam wiele firm i instytucji publicznych. Jesteśmy dumni, że spełniamy oczekiwania użytkowników w zakresie dostarczania i wspierania profesjonalnych rozwiązań IT. Ze względu na uniwersalność i szerokie zastosowanie naszych produktów, są one wykorzystywane w wielu branżach i dziedzinach. Naszymi klientami są największe w Polsce podmioty z sektora publicznego, finansowego, logistycznego, retail oraz badawczo-naukowego, a także największe firmy IT. Dziękujemy.

Wybrani Klienci

Centralny Ośrodek InformatykiNajwiększa w Polsce firma realizująca projekty IT dla sektora publicznego. Realizuje zadania wyznaczane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki Jednostka podległa Ministerstwu Edukacji i Nauki, która realizuje zadania z obszaru IT. Do głównych zadań ICEiN należy utrzymanie Bazy Informacji Oświatowej, usługi informatyczne na rzecz Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz realizacja zadań zleconych przez Ministra.

Ministerstwo CyfryzacjiPolski urząd administracji rządowej, którego głównym celem jest rozwój cyfryzacji w kraju.

Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejPolski urząd administracji rządowej, którego głównym celem jest tworzenie podstaw dla podnoszenia jakości życia w zakresie spraw rodziny, pracy i zabezpieczenia społecznego.

Urząd Patentowy RPCentralny organ administracji rządowej udzielający ochrony prawnej przedmiotom własności przemysłowej i handlowej.

Poczta PolskaNajwiększy operator pocztowy na polskim rynku zatrudniający ponad 67 tys. pracowników i posiadający sieć 7600 placówek, filii i agencji pocztowych.

Uniwersytet Jagielloński Polski publiczny uniwersytet mieszczący się w Krakowie, najstarsza polska uczelnia oraz jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie.

IMIM Polskiej Akademii NaukPolski instytut naukowy zajmujący się tematyką badawczą z zagadnień inżynierii materiałowej i metalurgii. Posiada również uprawnienia do nadawania stopni naukowych dr i dr hab. w wymienionym zakresie.

Urząd Miasta KrakowaUrząd w Stołecznym Królewskim Mieście Krakowie, drugim co do liczby mieszkańców i powierzchni mieście w Polsce oraz jednym z najchętniej odwiedzanych przez turystów miast w Europie.

DPDLider na polskim rynku kurierskim, przedsiębiorstwo spedycyjne o globalnym zasięgu doręczające niemal 2 mld paczek rocznie oraz zatrudniające ponad 20 tys. pracowników.

OPEGIEKAPolskie centrum badawczo-rozwojowe. Tworzy innowacyjne rozwiązania geoinformatyczne w oparciu o informacje przestrzenne na potrzeby biznesu, administracji i społeczeństwa.

WartaDrugie co do wielkości i jedno z najstarszych towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku z udziałami Talanx (HDI International AG) oraz Meiji Yasuda Life Insurance Company.

Centrum Usług Informatycznych we WrocławiuSamorządowe Centrum Usług Wspólnych realizujące zadania Prezydenta Wrocławia – trzeciego największego miasta w Polsce. Wspiera wrocławską oświatę oraz działa na rzecz mieszkańców Wrocławia. Odpowiada za sprawne funkcjonowanie systemów IT bazujących na rozwiązaniach m.in. Cisco, IBM, HP, Oracle czy Microsoft.

Partnerzy strategiczni

Asseco PolskaNajwiększa polska firma informatyczna notowana na GPW oraz lider cyfryzacji w Polsce (Computerworld TOP200). Od 30 lat tworzy oprogramowanie dla firm działających w kluczowych sektorach dla polskiej gospodarki.

Linux PolskaLider w zakresie dostarczania technologii Open Source klasy Enterprise w Polsce i Europie. Świadczy usługi wdrożeniowe, utrzymaniowe i konsultingowe. Prowadzi także działalność badawczo-rozwojową.

S&T Services PolskaJedna z najdłużej działających w Polsce międzynarodowych firm IT (ponad 50 lat). Dostarcza rozwiązania sprzętowe, sieciowe oraz systemy takie jak ERP, APS, BI oraz EAM.

SOFTIQSpółka należąca do Grupy Technologicznej Euvic, specjalizująca się tworzeniu oprogramowania dla administracji publicznej, bankowości i ochrony zdrowia.

Wybrane referencje

Firma podjęła decyzję o nawiązaniu współpracy z EuroLinux w zakresie modernizacji środowiska bazodanowego, którego głównym celem była poprawa efektywności infrastruktury poprzez optymalizację działania obecnie zainstalowanych urządzeń i systemu bazodanowego. Można było tego dokonać przy pomocy odpowiedniego oprogramowania. Nowy system musiał charakteryzować się zarówno wysoką wydajnością, jak i niezawodnością. Priorytetem było skrócenie czasu i zwiększenie bezpieczeństwa procesu tworzenia kopii zapasowych. Nie mniej istotna była kwestia obniżenia kosztów utrzymania całego środowiska oraz zmniejszenia wysyłki administracyjnego poprzez zastosowanie narzędzi do analizy logów, oraz statystyk. Całkowicie satysfakcjonującym nas narzędziem okazała się baza danych EuroDB, której producentem jest firma EuroLinux. Współpraca z EuroLinux przebiegła profesjonalnie, sprawnie oraz w bardzo dobrej atmosferze, a dostawa, wdrożenie i zaproponowane rozwiązanie spełniło nasze oczekiwania. (...) Z przekonaniem możemy polecić firmę EuroLinux jako godnego partnera, a produkt EuroDB jako profesjonalny produkt w pełni pokrywający nasze potrzeby.

Marcin Ciarciński, Kierownik Projektów IT

DPD Polska potwierdza, że producent rozwiązań Open Source, firma EuroLinux w ramach zleconego projektu dostarczyła, a następnie wdrożyła platformę bazodanową EuroDB. W zakres prac wchodziły między innymi: instalacja platformy EuroDB, instalacja i konfiguracja odpowiednich modułów odpowiadających za realizacją przedmiotowego zadania, sporządzenie dokumentacji powdrożeniowej i szkolenie wyznaczonych osób. DPD Polska potwierdza, że podczas realizacji projektu pracownicy EuroLinux wykazali się wysokimi kwalifikacjami, a wdrożenie zostało wykonane z dużą starannością i profesjonalizmem. DPD Polska planuje realizację kolejnych projektów z firmą i poleca firmę EuroLinux jako solidnego, rzetelnego i terminowego wykonawcę.

Tomasz Pruss, Kierownik ds. Administracji Systemów Informatycznych

W imieniu Urzędu Miasta Krakowa niniejszym potwierdzam, że producent oprogramowania Open Source – EuroLinux – zrealizował dostawę rozwiązania informatycznego, to jest bazy danych EuroDB PostgreSQL z roczną subskrypcją wsparcia technicznego oraz usługami eksperckimi w zakresie bazy EuroDB. Dostawa oprogramowania przebiegła bez zastrzeżeń, a produkt spełnił nasze oczekiwania. Użytkowanie platformy EuroDB pomogło usprawnić proces administrowania bazą PostgreSQL oraz obniżyło koszty operacyjne. (...) Firma EuroLinux ze swoich zobowiązań wywiązała się terminowo i z należytą starannością. Wyróżnikiem przedsiębiorstwa jest wysoka jakość produktów, kompetencje pracowników oraz wsparcie realizowane w języku polskim.

Paweł Schmidt, Dyrektor Centrum Obsługi Informatycznej

W imieniu spółki Linux Polska potwierdzam, że firma EuroLinux zrealizowała dostawę rozwiązań informatycznych, to jest systemu operacyjnego EuroLinux oraz serwera aplikacyjnego EuroAP. Dostawy objęte były subskrypcją wsparcia do samych produktów oraz pakietem usług integracyjnych, w tym wspierających migrację istniejących środowisk do rozwiązań EuroLinux. Odbiorcą końcowym wykonanych dostaw i usług było Centrum Informatyczne Edukacji i Nauki. Dostawa oprogramowania, podobnie jak współpraca integratorska, przebiegały bez zastrzeżeń.(...) Polecam firmę EuroLinux jako solidnego partnera technologicznego i biznesowego.

Dariusz Świąder, Prezes Zarządu

Nadsański Bank Spółdzielczy potwierdza, że firma Przedsiębiorstwo Informatyczne Saba Service wraz z udziałem producenta oprogramowania – EuroLinux – w ramach projektu odnowienia wsparcia dostarczyła zamawiającemu platformę EuroLinux dla serwerów fizycznych wraz z rocznym wsparciem technicznym oraz wsparcie dla istniejących w infrastrukturze systemów operacyjnych Red Hat. Dostawa została zrealizowana z należytą starannością, a produkty firmy EuroLinux spełniają oczekiwania zamawiającego. Nadsański Bank Spółdzielczy wysoko ocenia jakość wsparcia technicznego oferowanego przez EuroLinux i poleca tę firmę jako godnego zaufania producenta i dostawcę rozwiązań. Wdrożenie platformy EuroLinux oraz zamiana asysty technicznej firmy Red Hat na wsparcie EuroLinux pozwoliła na znaczne obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa i wysokiej stabilności. Kolejną zaletą zakupu systemów EuroLinux okazała się możliwość szybkiej i sprawnej komunikacji z producentem oraz uzyskanie wsparcia w języku polskim.

Magdalena Więckowicz, p.o. Prezesa Zarządu
Elżbieta Kochan, Wiceprezes Zarządu

W imieniu OPEGIEKA Sp. z o.o. potwierdzam, że producent i dostawca oprogramowania Open Source – EuroLinux Sp. z o.o. zrealizował terminowo i bez zastrzeżeń dostawę 18 systemów operacyjnych EuroLinux z trzyletnią subskrypcją wsparcia technicznego na poziomie Standard (...). Stwierdzam, że system operacyjny firmy EuroLinux cechuje wysoka jakość i profesjonalne wsparcie zespołu specjalistów podczas użytkowania oprogramowania. Dużą korzyścią dla nas była umowa licencyjna zawarta z polskim dostawcą, która opierała się na prawie polskim. Polecamy firmę EuroLinux Sp z o.o. jako rzetelnego i godnego zaufania producenta i dostawcę rozwiązań Open Source.

Adam Augustynowicz, Prezes Zarządu

S&T Services Polska rekomenduje firmę EuroLinux jako godnego zaufania producenta i dostawcę rozwiązań Open Source oraz dostawcę wsparcia technicznego dla tych rozwiązań. Firma EuroLinux wykazała się wysokim profesjonalizmem, dużą wiedzą techniczną, zaangażowaniem i elastycznością przy realizacji zamówienia. Dostawa obejmowała dostarczenie platformy bazodanowej EuroDB wraz ze wsparciem technicznym i szkoleniem oraz dostawę wsparcia EuroLinux dla systemów operacyjnych firmy Red Hat. Projekt był realizowany dla Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. S&T Services Polska potwierdza, że wszystkie prace wykonane przez EuroLinux w ramach dostawy przeprowadzone zostały z należytą starannością, a produkty i wsparcie odpowiadały wymaganiom klienta. Dostarczone rozwiązanie bazodanowe EuroDB pomogło usprawnić administrowanie infrastrukturą klienta oraz zdecydowanie obniżyło koszty operacyjne. Dzięki zamianie standardowego wsparcia Red Hat dla systemów operacyjnych na wsparcie realizowane przez EuroLinux dla tych systemów klient zyskał możliwość korzystania z profesjonalnej asysty technicznej świadczonej przez specjalistów w języku polskim. Dodatkowo przełączenie wsparcia znacząco obniżyło również koszty utrzymania systemów operacyjnych. Rozwiązania EuroLinux zapewniły infrastrukturze klienta wysoką stabilność i bezpieczeństwo. Także szybkie reakcje zespołu wsparcia technicznego oraz terminowość dostawy pozwalają nam uważać firmę EuroLinux za partnera profesjonalnego i godnego polecenia.

Michał Wilbrandt, Business Solutions Unit Director

Altkom Investments potwierdza, że firma eOpen przy udziale producenta oprogramowania – EuroLinux – w ramach projektu dostarczyła platformę EuroLinux na serwery dla środowiska produkcyjnego i środowiska zapasowego, rozwiązanie softwerowe zabezpieczające dostęp klientów do systemu oraz platformę bazodanową EuroDB dla środowiska produkcyjnego i zapasowego razem z 3-letnim wsparciem producenta. Altkom Investments potwierdza, że projekt został zrealizowany w sposób należyty i profesjonalny, a dostarczone produkty spełniły swoją funkcję. Altkom Investments rekomenduje firmę EuroLinux jako dostawcę rozwiązań i usług informatycznych i mobilnych.

Andrzej Szeniawski, Prezes Zarządu

Oxygen Information Technology potwierdza, że producent rozwiązań Open Source, firma EuroLinux dostarczyła system operacyjny EuroLinux. System ten został z sukcesem zaoferowany i zakupiony przez Pocztę Polską, jako równoważny produkt wsparcia dla Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard w przetargu realizowanym przez ten podmiot. (...) Oxygen Information Technology potwierdza, że podczas realizacji projektu pracownicy EuroLinux wykazali się wysokimi kwalifikacjami, a dostawa została wykonana z dużą starannością i profesjonalizmem i poleca firmę EuroLinux jako solidnego, rzetelnego i terminowego wykonawcę.

Bartosz Jabłoński, Sales and Managing Director