W celu zapewnienia bezpieczeństwa podpisujemy pakiety za pomocą protokołu OpenPGP. Sprawdzanie kryptograficzne odbywa się automatycznie za pośrednictwem kluczy domyślnie dołączonych do systemu. Istnieje także możliwość ręcznego sprawdzenia pakietów przy użyciu kluczy zamieszczonych poniżej.

By sprawdzić podpis pod danym pakietem, należy wykonać komendę:

rpm --checksig -v NAZWA_PAKIETU.rpm

Wynikiem polecenia jest informacja mówiąca o tym, czy pakiet został podpisany kryptograficznie oraz, jeżeli tak, to jakim kluczem.

Klucze wykorzystywane do podpisywania pakietów:

EuroLinux 8

EuroLinux 7

EuroLinux 6

EuroDB