1. Wybierz i zamów subskrypcje EuroLinux dla Twojej organizacji.

Składając zamówienie, należy podać:

a) rodzaj subskrypcji: serwery fizyczne lub wirtualne
b) czas trwania subskrypcji: 1 rok, 3 lata lub inny oczekiwany przez zamawiającego
c) liczbę zamawianych subskrypcji.

Ponadto będą potrzebne dane zamawiającego:

a) nazwa firmy
b) adres firmy
c) imię i nazwisko, e-mail i telefon osoby zamawiającej.

2. Mail po zamówieniu ze wszystkimi potrzebnymi danymi.

Po złożeniu zamówienia na adres końcowego użytkownika jest wysyłany mail z następującymi danymi:

a) adres internetowy pod którym można pobrać obraz instalacyjny (ISO) systemu
b) adres www portalu wsparcia technicznego
c) login i hasło do portalu wsparcia
d) adres www platformy do zarządzania systemami
e) login i hasło do platformy do zarządzania systemami
f) dedykowany nr telefonu wsparcia technicznego.