EuroDB Fundamental Administration – o szkoleniu

Szkolenie EuroDB Fundamental Administration zostało stworzone z myślą o osobach rozpoczynających pracę z bazą danych PostgreSQL oraz o bardziej doświadczonych administratorach chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu administracji RDBMS. Kurs pozwala w sposób komplementarny poznać kluczowe zagadnienia związane z SQL oraz fundamentalne koncepcje i narzędzia administracyjne.

Cel dydaktyczny

Celem szkolenia EuroDB Fundamental Administration jest zapoznanie uczestników kursu z fundamentalnymi zagadnieniami teorii relacyjnych baz danych w kontekście najbardziej zaawansowanego otwartoźródłowego systemu zarządzania bazami danych, jakim jest PostgreSQL. Kurs ma za zadanie także realnie przygotować uczestników (dzięki licznym ćwiczeniom praktycznym) do codziennej pracy z bazami danych, czy to na stanowisku administratora baz danych (ang. Database Administrator, DBA), czy dewelopera chcącego w pełni wykorzystać możliwości oferowane przez PostgreSQL.

Dla kogo

 • Dla administratorów i przyszłych administratorów relacyjnych baz danych, którzy chcą poszerzyć i usystematyzować swoją wiedzę.
 • Dla administratorów innych baz danych, chcących poszerzyć swoje kompetencje zawodowe w zakresie PostgreSQL.
 • Dla deweloperów i przyszłych deweloperów wykorzystujących w swojej pracy bazy danych.
 • Dla analityków danych.

Oczekiwane przygotowanie uczestników

 • Podstawowa znajomość obsługi systemów operacyjnych opartych o jądro Linux.
 • Podstawowa znajomość teorii relacyjnych baz danych.

Miejsce szkolenia

Naszym klientom oferujemy trzy modele prowadzenia szkoleń w zależności od sposobu świadczenia usługi:

 • W Autoryzowanych Centrach Szkoleniowych w Warszawie i Krakowie.
 • Na miejscu u klienta (On-Site).*
 • Za pośrednictwem sieci internet (On-Line).*

Szkolenia realizujemy zarówno w formule otwartej, jak i zamkniętej, tj. dla dedykowanej grupy ludzi z jednej organizacji (firmy).
* – ustalone w porozumieniu z klientem.

Plan szkolenia

 1. Wstęp do baz danych.
 2. Instalacja silnika bazodanowego PostgreSQL.
 3. Architektura serwera PostgreSQL.
 4. Bezpieczeństwo i uwierzytelnianie.
 5. Klienci bazy danych psql oraz pgAdmin4.
 6. Podstawowa konfiguracja serwera.
 7. Wstęp do SQL.
 8. Zarządzanie bazami danych – podstawy.
 9. Omówienie mechanizmu transakcji.
 10. Blokady – zagadnienia podstawowe.
 11. Metadane serwera – pg\_catalog.
 12. Backup & Restore – zagadnienia podstawowe.
 13. SQL – przegląd najważniejszych zapytań.
 14. SQL – obiekty i ich definicje.
 15. SQL – wstęp do projektowania relacyjnych baz danych.
 16. SQL – typy danych i funkcje wbudowane.
 17. SQL – funkcje analityczne.
 18. SQL – wyrażenia CTE/ WITH RECURSIVE.
 19. Triggery w bazie danych.
 20. Język PL/pgSQL.
 21. EuroDB Wstęp.

Jesteś zainteresowany/a tym szkoleniem? Skontaktuj się z nami: +48 22 243 22 33

zapytaj o szczegóły