EuroStorage Administration – o szkoleniu

Szkolenie EuroStorage Administration zostało przygotowane z myślą o obecnych i przyszłych administratorach klastrów Ceph™, DevOpsach oraz deweloperach. Umożliwia poznanie dojrzałej i wysokowydajnej, otwartej technologii, jaką jest EuroStorage (Ceph™). Pozwala także spojrzeć w szerszym kontekście na zagadnienia związane z pamięcią masową oraz na integrację klastra Ceph™ z różnymi rozwiązaniami.

Cel dydaktyczny

Uczestnik w trakcie szkolenia uzyska wiedzę m.in. w zakresie:

 • samodzielnej instalacji klastra Ceph™
 • administracji klastrem Ceph™
 • prostego dostrajania klastra Ceph™, systemu oraz parametrów jądra
 • integracji klastra Ceph™ z OpenStack™ oraz z Kubernetes™.

Oprócz niezbędnej teoretycznej podstawy, stojącej za technologią EuroStorage (Ceph™), szkolenie obejmuje wiele praktycznych przykładów zastosowania klastra. Szczegółowy plan szkolenia przedstawiono poniżej.

Dla kogo

 • Dla przyszłych administratorów pamięci masowej, szczególnie opartej o projekt EuroStorage (Ceph™).
 • Dla administratorów klastrów EuroStorage (Ceph™), którzy chcą ugruntować i poszerzyć swoją wiedzę.
 • Dla administratorów OpenStack™ wykorzystujących EuroStorage (Ceph™) jako pamięć masową.
 • Dla DevOpsów mających uczestniczyć w powstawaniu rozwiązań i w projektach opartych na EuroStorage (Ceph™) chcących i rozumieć go nie tylko od strony deweloperskiej, ale także administracyjnej.

Oczekiwane przygotowanie uczestników

Miejsce szkolenia

Naszym klientom oferujemy trzy modele prowadzenia szkoleń w zależności od sposobu świadczenia usługi:

 • W Autoryzowanych Centrach Szkoleniowych w Warszawie i Krakowie.
 • Na miejscu u klienta (On-Site).*
 • Za pośrednictwem sieci internet (On-Line).*

Szkolenia realizujemy zarówno w formule otwartej, jak i zamkniętej, tj. dla dedykowanej grupy ludzi z jednej organizacji (firmy).

* – ustalone w porozumieniu z klientem.

Plan szkolenia

 1. Wstęp do pamięci masowej.
 2. Wstęp do sieciowej pamięci masowej.
 3. Wprowadzenie do EuroStorage (Ceph™).
 4. Architektura klastra EuroStorage (Ceph™).
 5. Instalacja klastra EuroStorage (Ceph™) z wykorzystaniem ceph-deploy.
 6. Instalacja klastra EuroStorage (Ceph™) z wykorzystaniem Ansible i BlueStore.
 7. Podstawowa konfiguracja klastra.
 8. Konfiguracja i użycie CephFS.
 9. Konfiguracja i użycie RBD (Rados Block Device).
 10. RBD mirroring.
 11. Integracja klastra z OpenStack™ Cinder.
 12. Tworzenie i konfiguracja obiektowej pamięci masowej z RGW (Rados Gateway).
 13. Integracja klastra EuroStorage (Ceph™) z OpenStack™ Glance i programami wykorzystującymi interfejs Amazon™ S3.
 14. Konfiguracja mapy CRUSH.
 15. Zarządzanie mapami OSD.
 16. Zarządzanie PG (Placement Groups).
 17. Troubleshooting klastra EuroStorage (Ceph™).
 18. Testowanie wydajności klastra i wstęp do monitorowania wydajności w Linuxie.
 19. Dostrajanie klastra i systemu Linux.
 20. Integracja klastra EuroStorage (Ceph™) z Kubernetes™.

zapytaj o szczegóły