EuroStorage Administration – o szkoleniu

Szkolenie EuroStorage Administration zostało przygotowane z myślą o obecnych i przyszłych administratorach klastrów Ceph™, DevOpsach oraz deweloperach. Umożliwia poznanie dojrzałej i wysokowydajnej, otwartej technologii, jaką jest EuroStorage (Ceph™). Pozwala także spojrzeć w szerszym kontekście na zagadnienia związane z pamięcią masową oraz na integrację klastra Ceph™ z różnymi rozwiązaniami.

Cel dydaktyczny

Uczestnik w trakcie szkolenia uzyska wiedzę m.in. w zakresie:

 • samodzielnej instalacji klastra Ceph™
 • administracji klastrem Ceph™
 • prostego dostrajania klastra Ceph™, systemu oraz parametrów jądra
 • integracji klastra Ceph™ z OpenStack™ oraz z Kubernetes™.

Oprócz niezbędnej teoretycznej podstawy, stojącej za technologią EuroStorage (Ceph™), szkolenie obejmuje wiele praktycznych przykładów zastosowania klastra. Szczegółowy plan szkolenia przedstawiono poniżej.

Dla kogo

 • Dla przyszłych administratorów pamięci masowej, szczególnie opartej o projekt EuroStorage (Ceph™).
 • Dla administratorów klastrów EuroStorage (Ceph™), którzy chcą ugruntować i poszerzyć swoją wiedzę.
 • Dla administratorów OpenStack™ wykorzystujących EuroStorage (Ceph™) jako pamięć masową.
 • Dla DevOpsów mających uczestniczyć w powstawaniu rozwiązań i w projektach opartych na EuroStorage (Ceph™) chcących i rozumieć go nie tylko od strony deweloperskiej, ale także administracyjnej.

Oczekiwane przygotowanie uczestników

Plan szkolenia

 1. Wstęp do pamięci masowej.
 2. Wstęp do sieciowej pamięci masowej.
 3. Wprowadzenie do EuroStorage (Ceph™).
 4. Architektura klastra EuroStorage (Ceph™).
 5. Instalacja klastra EuroStorage (Ceph™) z wykorzystaniem ceph-deploy.
 6. Instalacja klastra EuroStorage (Ceph™) z wykorzystaniem Ansible i BlueStore.
 7. Podstawowa konfiguracja klastra.
 8. Konfiguracja i użycie CephFS.
 9. Konfiguracja i użycie RBD (Rados Block Device).
 10. RBD mirroring.
 11. Integracja klastra z OpenStack™ Cinder.
 12. Tworzenie i konfiguracja obiektowej pamięci masowej z RGW (Rados Gateway).
 13. Integracja klastra EuroStorage (Ceph™) z OpenStack™ Glance i programami wykorzystującymi interfejs Amazon™ S3.
 14. Konfiguracja mapy CRUSH.
 15. Zarządzanie mapami OSD.
 16. Zarządzanie PG (Placement Groups).
 17. Troubleshooting klastra EuroStorage (Ceph™).
 18. Testowanie wydajności klastra i wstęp do monitorowania wydajności w Linuxie.
 19. Dostrajanie klastra i systemu Linux.
 20. Integracja klastra EuroStorage (Ceph™) z Kubernetes™.

zapytaj o szczegóły